Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w twarzy kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie zajmował się wszystkich przedsiębiorców prowadzących kampania gospodarczą i sprzedających swoje przyjazna oraz pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności finansowej oraz dla rolników ryczałtowych. Kolei w kasach fiskalnych stosowane są stopniowo.

Revitalum Mind Plus

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zrezygnowanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te wynikały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej kampanie tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesie którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść i pomocy za pomocą kasy posnet oraz zarządzania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej uznawały się tego rodzaju przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki wykonywane na polach placówek oświatowych i przez te instytucje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej również dla rolników ryczałtowych będzie ważnym ruchem w projektu zwiększenia transparentności i konkurencyjności na rynku i też zapewnienia skuteczniejszego i łatwiejszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z artykułem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki wykonujące usługi na rzecz wymiany opon, pytań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W następnych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas wynoszący równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.