Rozwoj firm logistycznych

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w czasie której z obrabianego przedmiotu odnosi się określoną grupę materiału. W czasie frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Poleca się znacznie mocno obracające się maszyny, które działają z określonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Zaleca się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy wznoszą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi żyć raczej pochylony. Możliwe istnieje ponad obrabianie (skrawanie) towaru na bokach jak tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od typie produktu, który uważa żyć człowiek obróbce bierze się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy spotykają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest wydajne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.