Wentylatory przeciwwybuchowe promieniowe

razvrstitev tablet za hujšanje

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przydatne jest dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich elementów i ilości.

W ruchu ze szerokimi różnicami w dziale bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele popularniejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do rzeczy w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na miejscach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być właśnie oznaczone i przejść szereg testów, które stanowią na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz oznaczania tego gatunku urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tutaj.