Zabezpieczenia lukoochronne

Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych jest podstawowym aspektem prawidłowego funkcjonowania każdego zakładu, w którym robią ludzie, a specyfika pracy wykazuje wysoki stopień zaburzenia bezpieczeństwa. Jednym z najpełniejszych ryzyk jest ryzyko wybuchu natomiast w liczby kolejności warto zastosować zabezpieczenie wbrew temu tematowi.

Do zwalczania zagrożeń wybuchowych, doskonale zdaje egzamin tzw. butla hrd. Stanowią ostatnie narzędzia urządzone w zespół, którego poleceniem jest tłumienie wybuchu w jego wczesnej fazie. Butla hrd działa przeciwdziałająco powstawaniu wysokich ciśnień, dzięki czemu minimalizuje ryzyko uszkodzenia instalacji.

Butle tego typu wyposażone są w czujniki optyczne, których poleceniem jest wykrywanie iskier, płomieni a pierwszych znamion wybuchu też w mechanizmy, których założeniem jest zapobieganie powstających iskier.

Wybuch zostaje wykrytych przez czujniki ciśnieniowe po uprzednich pomiarach. Wzorost ciśnienia ponad dopuszczalny poziom, wykrycie płomieni lub iskier przez detektory, skutkuje wysłaniem danych do centrali sterującej, która z serii rozpoczyna proces uchylenia zaworu, dzięki czemu jest rozproszenie jej wielkości natomiast w skutku stłumienie wybuchu.

Butla hrd wykazuje dużą niezawodność, dzięki czemu przynosi wielkie poczucie bezpieczeństwa instalacji, oraz co wewnątrz tym chodzi, każdych ludzi przebywających w punkcie pracy. Dzięki szybkiemu zadaniu i wczesnemu wykrywaniu niepożądanych zmian zachodzących w butli, w jakiej poznaje się substancja zapalna lub gaz, zapobiega możliwościom wybuchu i pożaru. Sprzęt tego wariantu jest istotną formą zabezpieczenia instalacji.